Nutričný tím

Mgr. Barbora Neubauerová
Výživový špecialista

Ing. Mgr. Kateřina Jančarová
Výživový špecialista

Ing. Mgr. Jitka Jirků
Výživový špecialista

Eva Žouželková, DiS.
Výživový špecialista

Mgr. Gabriela Mencová
Výživový špecialista

Mgr. Dagmar Mušková
Výživový špecialista

Markéta Bartůňková, DiS.
Výživový terapeut

Michaela Maxová, DiS.
Výživový terapeut

Tereza Podraská, DiS.
Výživový terapeut

Eva Dvořáková
Výživový terapeut

Tomáš Tretiník, DiS.
Výživový terapeut

Mgr. Beáta Bohnerová
Výživový špecialista

Mgr. Eva Šimaňoková
Výživový špecialista

Ing. Anna Žabová
Výživový terapeut