Jak se Nutrego vyrábí v Opočně

Produkty klinickej výživy Nutrego sa vyrábajú v Opočne na moderných výrobných linkách mliekarenského závodu Bohemilk, a.s., a to od roku 2018. Mliekareň sa nachádza v oblasti pod Orlickými horami a jej história siaha až do roku 1936.

Vďaka bohatým skúsenostiam s výrobou mliekarenských výrobkov, ale i detskej dojčenskej výživy, máme pri výrobe produktov Nutrego k dispozícii zázemie so špičkovým technologickým vybavením. Výrobné kapacity mliekarne sú neustále držané v najvyššej kvalite a sú certifikované na výrobu dojčenskej i klinickej výživy. Mliekareň Opočno je od roku 2001 držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:1994, ktorý bol v roku 2004 transformovaný na certifikát ISO 9001:2000. Od roku 2004 je držiteľom certifikátu systému HACCP. V roku 2009 získala certifikát podľa štandardu IFS.

Za veľmi dôležité a pre nás kľúčové považujeme dodávať našim klientom produkty s presne definovaným zložením tak, aby každý pacient mohol dostať výživu na mieru svojim potrebám. Preto pri vývoji našich produktov veľmi úzko spolupracujeme s odborníkmi a laboratóriami Ústavu mlieka, tuku a kozmetiky VŠCHT Praha.