Dysfagie - poruchy polikání

Dysfágia je porucha, ktorá sa prejavuje viaznutím sústa pri prehĺtaní a vracaním sa sústa z pažeráku do úst. Najčastejšie je teda dysfávia spôsobená ochorením nervo-svalového systému, gastroezofageálnym refluxom či nádormi v oblasti úst a krku. Teda stavmi, ktoré majú za následok nefunkčnosť či zúženie pažeráku. U starších pacientov sú dysfágiou najviac postihnutí ľudia trpiaci Parkinsonovou chorobou a tiež ľudia po mozgovej mŕtvici.

Podvýživa, zápaly dýchacích ciest, dehydratácia či zápaly dutiny ústnej spôsobené kvasinkami – to sú najčastejšie riziká sprevádzajúce dysfágiu. Najzávažnejšou komplikáciou pri ťažkostiach s prehĺtaním je tzv. aspirácia, vdýchnutie sústa do dýchacích ciest. Najčastejšie postihuje pacientov po mozgovej príhode či ožarovaní v oblasti hlavy a krku, ktorí sústo dobre necítia alebo ho nedokážu správne prehltnúť a chýba im reflex obranného kašľa. Následkom toho býva zápal pľúc spôsobený jedlom v pľúcach.

Dysfágia prináša pri nesprávnej diagnostike a liečbe ľuďom rad útrap. Ťažkosti s prehltnutím, kašeľ počas jedla, zmena hlasu, vytekanie jedla alebo pitia z úst, úbytok na váhe – to sú len niektoré z nich. Človek s týmito ťažkosťami trpí i sociálnymi problémami, pretože sa často vyhýba stravovaniu v spoločnosti. 

Dôležitým krokom pri liečbe dysfágie je vhodná nutričná terapia, ktorá pacientovi uľahčí prehĺtanie, doplní chýbajúce živiny a pomôže s jeho uzdravením. Klinická výživa nutrego FORTE je pre pacientov trpiacich dysfágiou optimálnym riešením. Podávať sa dá doplnkovo či ako kompletná výživa, dobre sa prehĺta a je ľahko stráviteľná. 

Žádná položka