Nutrego je česká spoločnosť, ktorá so svojimi partnermi poskytuje služby v odboroch nutričnej terapie, gynekológie, interny, praktického lekárstva, dermatolovenerológie, klinickej psychológie a ďalších. Pomáhame zabezpečiť komplexné služby v oblasti nutričnej starostlivosti pre pacientov v malnutríciou alebo s poruchou príjmu potravy, s onkologickým ochorením, pred a po chirurgickom výkone a po operáciach na gastrointestinálnom trakte a v neposlednom rade pre geriatrických pacientov.

Klinická výživa Nutrego sa vyrába v Českej republike a spĺňa najvyššie normy kvality. Všetky naše produkty sú registrované ako potraviny na zvláštne lekárske účely Štátnym ústavom pre kontrolu liečív (ŠÚKL). Produkty klinickej výživy Nutrego môžu predpisovať lekári s licenciou SLK F016 v odbore Klinická výživa a metabolická starostlivosť. Pre pacientov je potom v tomto prípade zabezpečená úplna alebo čiastočná úhrada prípravku zdravotnou poisťovňou. Nutrego je dostať tiež voľne bez preskripcie v sieťach lekární, kedy si pacient výživu hradí sám.