chronicke zdravotni potize

Každý tretí obyvateľ Českej republiky v priebehu svojho života ochorie na rakovinu a každý štvrtý na ňu zomrie - tak hovorí štatistika. Rastúci počet hlásených onkologických ochorení súvisí s radom faktorov. Podieľa sa na ňom starnutie populácie, vek je totiž hlavným rizikovým faktorom zhubného bujenia a to hlavne kvôli kumulácii rizikových faktorov. Významným rizikovým faktorom je tiež nadváha a obezita. Na rast onkologických ochorení v populácii má vplyv tiež znečistené životné prostredie a vyšší výskyt fyzikálnych a chemických kancerogénov, ako sú napríklad dioxíny v ovzduší, alebo agrochemikálie, prítomnosť ktorých možno nájsť nielen v produktoch poľnohospodárstva, ale i v zdrojoch pitnej vody.  

V posledných desaťročiach zaznamenala oblasť onkológie výrazné zlepšenie diagnostiky. Terapeutické pokroky umožňujú včasnú identifikáciu onkologického ochorenia, dostupná je kvalitnejšia liečba a pacienti tak majú šancu žiť dlhšie a viesť kvalitnejší život. Na onkologické ochorenia sa navyše nahliada ako na stav celého organizmu, kedy je treba posilniť návyky zdravého životného štýlu. Okrem dostatku spánku a zdravého pohybu je veľmi dôležitá strava. Práve správne zvolená výživa totiž môže napomôcť lepšiemu znášaniu onkologickej liečby a zrejme tiež udržaniu remisie.

V období aktívnej onkologickej liečby, či už ide o liečbu chirurgickú (operácia) či onkologickú (chemoterapia, rádioterapia, biologická liečba) je podstatné zabezpečiť, aby mal organizmus dostatok kvalitnej a ľahko dostupnej výživy, pretože dobre živený organizmus lepšie znáša strastiplné liečebné procedúry. Počas liečby môže dôjsť k nechutenstvu, úbytku hmotnosti, hnačkám či zápcham, pacienti môžu mať problémy s prehĺtaním a bývajú bez vôle a unavení.

 

Klinická výživa nutrego FORTE zabezpečuje kvalitnú a dostatočnú výživu pred onkologickou liečbou, počas nej a tiež po jej absolvovaní. Telo spotrebuje mnoho energie na boj s nádorom, a preto je potrebné mu zabezpečiť zvýšený prísun bielkovín a energie. nutrego® FORTE možno u pacientov použiť vo forme doplnkovej alebo kompletnej výživy. Obsahuje všetky potrebné živiny, minerály, vitamíny i stopové prvky, ktoré sú potrebné na udržanie zdravia.

Jedna dávka nutrego® FORTE  (330 ml) obsahuje:

  • 667 kcal energie
  • 28 g proteínu
  • 26,4 g tuku
  • 52,1 g cukrov

Klinická výživa nutrego® FORTE je dostupná v 6 príchutiach. Je ľahko stráviteľná, dobre tolerovateľná a jednoducho sa pacientom podáva – formou nápoja či sondou. Odporúčaná denná dávka je 1 fľaštička pri doplnkovej výžive a 3 fľaštičky pri kompletnej  výžive.

Žádná položka